Τα καταστήματα Mas προσέφεραν 4000 χυμούς σε ιδρύματα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

  • Σύνδεσμος ευημερίας αναπήρων
  • Ίδρυμα Αγίου Λαζάρου
  • Ίδρυμα Αγίου Γεωργίου
  • Σύνδεσμος Απόστολος Παύλος
  • Σύνδεσμος Αυτισμού
  • Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου