Αγοράζοντας νερό ”Ευ Ζην”… συμβάλλεται ενεργά στην πρόληψη ενάντια στις εξαρτήσεις.

Όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του νερού ”Ευ Ζην” καταλήγουν στο ταμείο του οργανισμού Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.