Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της κοινωνίας οι υπεραγορές MAS παρέδωσαν προγεύματα σε δύο ιδρύματα, στα οποία φοιτούν παιδιά όλων των ηλικιών.

Δείχνοντας για ακόμη μία φορά τον ενεργό ρόλο στην κοινωνία οι υπεραγορές MAS προσέφεραν 120 κιλά τυρί και 500 αυγά στο Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Βαρνάβας» και στο Κέντρο «Απόστολος Παύλος» στο Λιοπέτρι.

Δείχνοντας αγάπη προς τον συνάνθρωπό σου, κάνεις την κοινωνία ακόμη καλύτερη. Κι εμείς στις υπεραγορές MAS ανταποδίδουμε την αγάπη σας, προσφέροντας σε αυτούς που μας χρειάζονται.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι ο άνθρωπος και μέσω και αυτής μας της δράσης δίνουμε συνέχεια στο ξεχωριστό κοινωνικό μας έργο.