Οι Υπεραγορές MAS Supermarkets συνεισφέρουν στους αφοσιωμένους και αγαπημένους φίλους του ανθρώπου τους σκύλους. 🐩🐕

Προσέφεραν Mr. Grand σκυλοτροφές στο καταφύγιο ζώων D.O.G RESCUE CYPRUS (DALI ORGANIZED GROUP)