Οι Υπεραγορές Mas Superparket σε συνεργασία με την χαρτοβιομηχανία MAXI πρόσφεραν 1% από τις γενικές πωλήσεις των προϊόντων τους όπου δόθηκαν στο Ίδρυμα Πασυκαφ / Pasykaf (Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων).

Η ευαισθησία στις ανάγκες κάποιων συνανθρώπων μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής.

Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για να υπάρξει μια κοινωνία βιώσιμη.

Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να αναλάβει πλήθος δράσεων και πρωτοβουλιών προκειμένου να συμβάλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής ευθύνης.